Make your own free website on Tripod.com

df.jpg

BejanaPembasuhan
Utama | BejanaPembasuhan | MezbahKorban Bakaran | PetiPerjanjian | MejaRotiSajian | Mezbah Dupa | Pelita Emas | Seminar | Favorite Links | Email | Fhoto | syalom | Kesaksian | Firman Tuhan | Kotbah

Enter subhead content here

Keluaran 30: 17-21
Keluaran 38: 8

Bejana pembasuhan dan kakinya dibuat dari cermin-cermin para wanita yang dipersembahkan.

Cermin-cermin ini dibuat dari lempengan-lempengan tembaga yang digosok hingga mengkilap dan dapat digunakan sebagai kaca.

Tempat kedudukannya diantara Kemah Pertemuan dan Mezbah Korban Bakaran.

KEGUNAANNYA
Untuk membasuh kaki tangan para Imam sebelum mereka melayani Kemah Pertemuan dan Mezbah Korban Bakaran supaya mereka jangan mati. Inilah ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya.

PENGERTIAN ROHANINYA
Bejana Pembasuhan dari tembaga ini berbicara soal :

BAPTISAN AIR dalam tanda kematian dan kebangkitan, mati dari dosa dan kehidupan lama untuk bangkit dengan hidup yang baru (Roma 6 : 3 - 6).

PEMBAHARUAN.

PENYUCIAN oleh mandi air Firman Allah (Efesus 5 : 26).

Tanpa pembaharuan dan penyucian kita tidak akan dapat beribadah dan melayani (=mentahbiskan diri pada) Tuhan, tetapi akan mengalami kematian rohani.

Pengalaman PEMBAHARUAN = pengalaman KEMATIAN.

gf

Enter supporting content here

Kabar mempelai internsional